Bases Concurs Sant Jordi Impressionant

Bases Legals del CONCURS

“Un Sant Jordi Impressionant”

L’empresa Impressionant a través de la plana de Facebook

https://business.facebook.com/impressionant realitzarà un concurs anomenat “Un Sant Jordi Impressionant”.

Desvinculació respecte a Facebook

Facebook no patrocina, avala ni administra de cap manera aquesta promoció, ni està associat amb ella. Els participants exoneren a Facebook de qualsevol responsabilitat derivada del desenvolupament de la present acció promocional.

L’usuari es desvincula totalment de Facebook i és conscient de que està promocionant la seva informació a l’empresa Impressioant i no a Facebook. La informació que proporcioni s’utilitzarà per gestionar la participació del concursant, per comunicar-li el premi i per fins comercials.

Període de participació

El període de participació serà des de las 9:00 (peninsular) del dia 10 d’abril fins les 12:00 (peninsular) del dia 17 d’abril de 2018.

Legitimació

Podran participar en aquesta promoció qualsevol persona resident a Espanya.

Àmbit i naturalesa

La present promoció serà d’aplicació en tot el territori nacional i la participació serà totalment gratuïta.

Nom de la promoció

El concurs de punts de llibre s’anomena “Un Sant Jordi Impressionant”.

Descripció i mecànica de la promoció

Per poder participar en el concurs els usuaris interessats hauran de dissenyar i publicar el seu propi punt de llibre a facebook anomenant a @impressionant amb el hashtag #SantJordiImpressionant.

El post més votat serà el guanyador del concurs.

Cada participant podrà publicar un sol disseny de la seva pròpia creació, amb text o imatges o ambdues coses de temàtica lliure.

Impressionant compartirà en el seu mur totes les publicacions que anomenin el seu perfil i incloguin el hashtag del concurs. De manera que el “Punt de llibre” més votat serà el guanyador del concurs.

El guanyador serà anunciat a través d’un post a Facebook.

No seran vàlides aquelles participacions realitzades fora de la pàgina de Facebook.

El període de reclamacions finalitza 7 dies naturals transcorreguts des de que es donin a conèixer els resultats del guanyador/a. Per qualsevol reclamació podran dirigir-se a l’empresa promotora del concurs i/o per correu electrònic a comunicacio@impressionant.es

Premi i notificació al guanyador

El premi consistirà en la impressió de 200 unitats del punt de llibre dissenyat pel guanyador/a de les mides de 6 x 21 cm.

El guanyador/a de Facebook serà escollit mitjançant les votacions dels usuaris.

Impressionant, empresa organitzadora del concurs es posarà en contacte per resposta a la seva publicació de participació en Facebook, el dimecres dia 18 d’abril de 2018, a fi i efecte de comunicar-li que ha obtingut el premi i donar-li les indicacions per bescanviar-lo.

En el cas de que el guanyador no contesti per acceptar el premi, o no volgués gaudir del mateix, el participant perdrà automàticament el seu dret al premi, passant aquest directament a una possible persona suplent (següent en la llista de post més votats)

Condicions dels premis

El premi no podrà ser bescanviat per diners o qualsevol altre premi.

L’empresa organitzadora Impressionant no es responsabilitza del ús que del regal realitzi el guanyador/a.

Protecció de dades Personals

Els participants autoritzen a que les seves dades personals siguin incorporades en un fitxer, en el que l’únic responsable és Impressionant, que els utilitzarà per gestionar aquest Concurs, per contactar amb el guanyador/a i lliurar-li el premi, així com lliurar comunicacions posteriors d’Impressionant.

Aquestes dades seran tractades confidencialment i de conformitat amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) i la seva normativa. Impressionant declara haver adoptat les mesures tècniques i organitzatives de protecció de dades conforme la LOPD.

El guanyador/a autoritza a Impressionant a reproduir i utilitzar el seu nom utilitzat en Facebook i altres xarxes socials de l’empresa organitzadora Impressionant, per tal d’anunciar el guanyador, sense cap tipus de remuneració o benefici, tret del lliurament del premi.

Normes de control i seguretat

Impressionant es reserva el dret de donar de baixa aquelles persones que estiguin fent un mal ús de la promoció, realitzin actes fraudulents o que perjudiquin a altres participants.

Està prohibit crear o tenir més d’un perfil a Facebook. Impressionant es reserva el dret d’invalidar, expulsar o eliminar aquells perfils que consideri sospitosos de qualsevol intent de participació fraudulenta.

Impressionant es reserva el dret de descarregar i excloure del concurs qualsevol resposta enviada per els usuaris quan ho consideri oportú.   Impressionant es reserva el dret d’excloure participacions que continguin elements pornogràfics o explícitament sexuals.

Limitación de responsabilidad.

Impressionant exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que, tot i les mesures de seguretat adoptades, poguessin donar-se pels continguts per part dels usuaris, i, en particular, encara que no de forma exclusiva, de continguts adoptats per danys i perjudicis que poguessin donar-se per la suplantació de la personalitat d’un tercer efectuada per un usuari. 

Altres normes de la promoció

La simple participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes Bases en la seva totalitat i el criteri interpretatiu de Impressionant, en quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada del present concurs, per que la manifestació, en el sentit de no acceptar les mateixes, implicarà la exclusió del participant.

Impressionant es reserva el dret a introduir canvis en la mecànica o funcionament d’aquesta Promoció en qualsevol moment. Tot i així, els canvis es comunicaran degudament a través del perfil de Facebook d’Impressionant.

https://business.facebook.com/impressionant

Interpretació de las bases i resolució de conflictes

La interpretació i el compliment de les presents Bases es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que resultés de la interpretació o compliment de les presents bases, es sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

No Comments

Post A Comment